CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN – HIỂU NHANH CÙNG VITEX CAPITAL

Những năm gần đây, giới công nghệ – tài chính đang dần tập trung sự chú ý vào blockchain – công nghệ chuỗi khối đứng sau Bitcoin. Dù mới chỉ được biết đến trong lĩnh vực tài chính với các đồng tiền ảo tuy nhiên tiềm năng của công nghệ này còn xa hơn nữa. Trong bài viết này, chỉ khoảng 100 từ, Vitex Capital sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn dễ hiểu hơn về công nghệ tương lai này!
Blockchain là một công nghệ tối tân có chức năng như một cơ sở dữ liệu mở và phi tập trung. Như tên gọi của nó, Blockchain là một chuỗi các khối có chứa thông tin, mỗi khối phục vụ như một “cuốn sổ cái” lưu trữ dữ liệu giao dịch. Mỗi khối (block) đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với khối trước đó, kèm theo đó là một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Dữ liệu khi đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được.
Do đó, công nghệ này được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu. Với những tiềm năng của mình, Blockchain đã, đang và sẽ được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau.
Scroll to top