Đầu tư

Hợp tác - Xây dựng - Phát triển

Tầm nhìn

Đầu tư lấy Tầm nhìn làm định hướng

Vitex Capital giúp các công ty trong danh mục đầu tư hiện thực hóa tầm nhìn đột phá của họ trong tương lai

Quan hệ đối tác giữa Vitex Capital và mỗi công ty bắt đầu từ tầm nhìn chung của chúng tôi về tương lai của công ty đó. Đối với chúng tôi, tầm nhìn không chỉ là khát vọng mà là cam kết của công ty để họ phấn đấu và phát triển. Và họ có thể tin tưởng vào chúng tôi với tư cách là đối tác của họ trong việc đạt được tầm nhìn đó. Cách tiếp cận của chúng tôi là bản thể học. Nghĩa là chúng tôi tập trung vào việc chuyển hóa về cách con người hiện hữu trong tình huống xảy ra với họ, thay vì chia sẻ kiến thức, quan điểm, ý tưởng hoặc giải pháp hữu ích. Chúng tôi nhận thấy rằng khi các công ty chủ động khám phá mỗi một yếu tố này và tạo ra những cách thức hiện hữu mới tương ứng với những yếu tố đó, họ sẽ khai phóng được nguồn lực lớn lao để hiện thực hóa tầm nhìn một cách nhanh chóng.

PHẠM VI TOÀN CẦU

Lĩnh vực đầu tư trọng tâm

Vitex Capital là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về hỗ trợ các startup tại Việt Nam và châu Á tập trung chủ yếu vào các ngành liên quan đến công nghệ

Những con số

4

CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ

$5M

GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG

$2.5M

Quản lý

500

Việc làm mới

0%

GIÁO DỤC

30%

TÀI CHÍNH

0%

TƯ VẤN

70%

CÔNG NGHỆ
Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ làm kinh doanh với bạn.
— Khuyết danh
Triết lý của chúng tôi

Quy trình đầu tư

01.

Gửi ý tưởng

Các bạn gửi tóm tắt ý tưởng, kế hoạch kinh doanh (BP), sản phẩm demo (nếu có) và đề xuất đầu tư về Vitex Capital tại địa chỉ email: [email protected]

02.

Đánh giá

Đánh giá ý tưởng/đề án: Vitex Capital sẽ tổ chức đánh giá đề án, nếu phù hợp sẽ liên hệ để tổ chức trao đổi và đánh giá tính khả thi.

03.

Thương thảo

Thương thảo các điều khoản về đầu tư và kế hoạch đầu tư.

04.

Đầu tư

Thực hiện đầu tư và tổ chức hoạt động.

Scroll to top