HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN CỦA DAREPLAY: DAREPLAY’S NFT SALE 

Đây sẽ là thông báo về sự ra mắt DarePlay trong vài ngày tới. Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi trước khi DarePlay NFT Marketplace chính thức ra mắt thị trường trong thời gian sắp tới:

✅ Chi tiết về đợt chào bán NFT đầu tiên. DarePlay sẽ tổ chức đợt bán chính thức các vật phẩm game của một trong số những đối tác game của mình

✅ Whitelist cho cộng đồng để tham gia chương trình NFT sale đầu tiên. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả những người sở hữu $DNFT

✅ Partner có thể đến gần hơn với cộng đồng của DareNFT

✅ Thông tin về chương trình NFT sale tiếp theo với nhiều đối tác game khác của DarePlay

⏱ Thời gian diễn ra chương trình NFT sale đầu tiên: 03/11

Chi tiết tại: ĐÂY (https://twitter.com/darenft/status/1451571521860800513)
—————————————————
👥 DareNFT Official Links
Website | Twitter | Discussion | Announce | Medium
—————————————————
Cryptoholic Group
Tele Group | Tele Channel | Youtube | Facebook
OnBlock Ventures
Tele Channel | Website | Twitter | Medium

Scroll to top