Trang chủ

PHẠM VI

Chúng tôi tìm kiếm
những công ty tiềm năng

CÁC DỰ ÁN

TOÀN CẦU

CHUYỆN KINH DOANH

CÙNG NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM MỌI THỨ

LIÊN HỆ

Giới thiệu

Chúng tôi chuyên hỗ trợ hiện thực hoá những ý tưởng công nghệ đột phá

Quỹ công nghệ Việt Nam, tên tiếng Anh là Vitex Capital, viết tắt là VXC, được thành lập với mục đích tìm kiếm và phát triển các ý tưởng, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trên nền tảng công nghệ. Hoạt động của Quỹ theo mô hình đầu tư mạo hiểm (venture capital), có sự hỗ trợ tích cực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đối tượng tài trợ của Quỹ bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) trong và ngoài nước. Các dự án tài trợ thuộc lĩnh vực công nghệ, tài chính, giáo dục, tư vấn với công nghệ mới như: Blockchain, Cloud, Internet of Things, Big Data, AI, Robotics…

Công nghệ

Tài chính

Giáo dục

Tư vấn

Nếu bạn có ý tưởng kinh doanh, hãy làm ngay bây giờ hoặc bạn sẽ không bao giờ có cơ hội làm nó
Anthony Mai - Chairman
JUST DO IT!
Dự án

Dự án nổi bật

Đội ngũ

Thành viên chủ chốt

Anthony Mai

CHAIRMAN

Hung Tran

Vietnamese Advisior

Yamamoto Shigeo

Japanese Advisior

Ryota Negishi

Japanese Advisior
Scroll to top